System informacji miejskiej


Tabliczki z nazwami ulic wykonane są z blachy ocynkowanej grubości 1,25mm, blachy aluminiowej.
Kolor, grafika, wygląd tabliczki jest dowolny. 


 
 
 
 

TA 1 - tabliczka jednostronna na podkładzie podwójnie giętym, wyklejana folią. Montaż do słupka za pomocą uchwytów uniwersalnych.

 
 

TA 2 - tabliczka dwustronna wykonana z blachy płaskiej 1,25 malowanej lub wyklejonej folią w ramce stalowej. Montaż do słupka za pomocą taśmy Bandimex.

 

TA 3 - tabliczka emaliowana, przeznaczona do montażu na ścianie budynku.

 

TA 4 - tabliczka płaska, wyklejana, przeznaczona do montażu na ścianie budynku.

 

TA 5 - tabliczka wg. przesłanego projektu przez inwestora