Oznakowanie Pionowe

Znaki wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo grubości 1,25 mm z podwójnie zaginanymi krawędziami na całym obwodzie, wyklejane licem z folii 1, 2 lub 3 typu. Tarcza znaku dodatkowo może być wzmocniona dwoma profilami stalowymi typu ""F"". Profile jednocześnie służą jako element montażowy do przykręcenia uchwytów uniwersalnych łączących znak z konstrukcją wsporczą. Tył tarczy znaku zabezpieczony farbą proszkową szarą RAL 7037.